Povišen rizik zbog odlaganja dogovora sa MMFom


23. februar 2012.
Beograd/ Srbija (PRObjave) - U 2012. godini ekonomski rast će usporiti zbog pogoršanja dinamike rasta u EU. Zbog stopiranog aranžmana sa MMF-om i predstojećih parlamentarnih izbora, ugroženi su fiskalni ciljevi za 2012. godinu. Najnovija nestabilnost dinara sugeriše potrebu za opreznijim pristupom od strane NBS, uprkos inače povoljnoj perspektivi inflacije.

U drugoj polovini 2011. godine potvrđeno je usporavanje rasta i pogoršanje perspektive za 2012. godinu. Predviđamo da će stepen usporavanja aktivnosti u EU u velikoj meri uticati na kretanje BDP-a za 2012. godinu. Zbog slabljenja podrške sa strane eksterne tražnje, predviđamo da će domaćoj tražnji nedostajati kapacitet za kompenzovanje, posebno na strani privatne potrošnje.

Očekuje se da bilans tekućih transakcija ostane na uglavnom sličnom nivou kao u 2011. godini, tj. u zoni od 8-9% BDP-a, zahtevajući stoga stabilne prilive kapitala. Odložena revizija aranžmana sa MMF-om podrazumeva povećane rizike u pogledu eksterne pozicije. Rast inostranog duga i dalje je slab i omogućava poboljšanje indikatora zaduženosti.

Inflacija bi u prvom kvartalu 2012. godine trebalo da se vrati u ciljni koridor, a ukupna perspektiva za predstojeće kvartale ostaje prilično povoljna. Ipak, zbog najnovije turbulencije na deviznom tržištu i povećanih negativnih rizika, predviđamo da će u kratkoročnom periodu NBS zadržati rezervisani stav.

Kako bi ciljni deficit za 2012. godinu (4,25% BDP-a) i dalje bio ostvarljiv, fiskalna politika bi morala da se više usredsredi na rashodnu stranu. S obzirom na ishod pregovora sa MMF-om, izgleda verovatno da će doći do izvesnog popuštanja. Da bi se eksterni rizici sveli na najmanju moguću meru, i dalje je presudno zadržavanje budžeta blizu ciljnog deficita.

Za maj su zakazani parlamentarni izbori koji donose još jednu tesnu trku između bloka oko trenutno vladajuće DS i glavne opozicione partije, SNS.

Извор

уреди