Beograd: Saradnja s niškom Medijanom


1. februar 2010.
Beograd/ Srbija

Nenad Milenković, predsednik opštine Novi Beograd, i Dragoslav Ćirković, predsednik opštine Medijana, potpisali su u Nišu protokol o međuopštinskoj saradnji na planu ekonomskog razvoja.

Potpisivanjem protokola predstavnici dveju opština stvorili su mogućnost za intenzivniju saradnju i razmenu iskustva o mogućnostima lokalnih samouprava u bržem ekonomskom razvoju. Potpisivanju protokola prisustvovao je i Aleksandar Joksić, direktor Centra za razvoj i lokalnu ekonomiju Novi Beograd.

Ovim sporazumom novobeogradska opština posebno se obavezala da će Medijani staviti na raspolaganje resurse i iskustvo Centra za razvoj i lokalnu ekonomiju Novi Beograd. To uključuje sale za sastanke, konferencijske sale, „show room” za promociju potencijala opštine i eventualne sastanke sa zainteresovanim investitorima, uključivanje u tekuće i buduće aktivnosti centra kao što su sajmovi zapošljavanja, radna praksa za mlade u snažnim kompanijama, učešće u „Biznis info centru”, prekvalifikacija i sertifikacija radnika, učešće u edukativnim programima i slično. Tu je i propagandni i promotivni materijal, koji bi stalno bio dostupan zainteresovanim investitorima u prostorijama centra. Protokol podrazumeva i pomoć sertifikovanih stručnjaka pri apliciranju za projekte, grantove i donacije iz međunarodnih fondova i pretpristupnih fondova EU na nivou saveta i konsultacija.

Potpisivanjem protokola o budućoj saradnji stvaraju se uslovi za brži ekonomski razvoj, koji će omogućiti bolji život građana ovih opština.

Izvor uredi