Београд: Сарадња с нишком Медијаном


1. фебруар 2010.
Београд/ Србија

Ненад Миленковић, председник општине Нови Београд, и Драгослав Ћирковић, председник општине Медијана, потписали су у Нишу протокол о међуопштинској сарадњи на плану економског развоја.

Потписивањем протокола представници двеју општина створили су могућност за интензивнију сарадњу и размену искуства о могућностима локалних самоуправа у бржем економском развоју. Потписивању протокола присуствовао је и Александар Јоксић, директор Центра за развој и локалну економију Нови Београд.

Овим споразумом новобеоградска општина посебно се обавезала да ће Медијани ставити на располагање ресурсе и искуство Центра за развој и локалну економију Нови Београд. То укључује сале за састанке, конференцијске сале, „show room” за промоцију потенцијала општине и евентуалне састанке са заинтересованим инвеститорима, укључивање у текуће и будуће активности центра као што су сајмови запошљавања, радна пракса за младе у снажним компанијама, учешће у „Бизнис инфо центру”, преквалификација и сертификација радника, учешће у едукативним програмима и слично. Ту је и пропагандни и промотивни материјал, који би стално био доступан заинтересованим инвеститорима у просторијама центра. Протокол подразумева и помоћ сертификованих стручњака при аплицирању за пројекте, грантове и донације из међународних фондова и претприступних фондова ЕУ на нивоу савета и консултација.

Потписивањем протокола о будућој сарадњи стварају се услови за бржи економски развој, који ће омогућити бољи живот грађана ових општина.

Извор уреди