Beograd: Sutra Sednica Skupštine grada


28. decembar 2010.
Beograd/ Srbija

Predsednik Skupštine grada Beograda Aleksandar Antić zakazao je za sutra u 10 časova 29. sednicu Skupštine grada Beograda. Na dnevnom redu sednice nalazi se Predlog odluke o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda i primanja koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2011. godini, kao i Predlog odluke o budžetu grada Beograda za 2011. godinu.Razmatraće se i predlozi odluka o zonama na teritoriji grada Beograda, odluka o merilima za utvrđivanje naknade za korišćenje i uređivanje građevinskog zemljišta, kao i predlozi odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada i o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine. Pred odbornicima će se naći Program uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2011. godinu i Predlog studije visokih objekata Beograda.Takođe, razmatraće se i Predlog odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada, kao i Izmena odluke o dodatnim oblicima zaštite trudnica i porodilja na teritoriji Beograda. Odbornici će razmatrati i predložena rešenja detaljne regulacije naselja Sremčica, kao i predloge za izradu planova detaljne regulacije prostornih celina na teritoriji gradskih opština Čukarica, Zemun, Palilula, Obrenovac i Surčin.

IzvorUredi