Београд: Сутра Седница Скупштине града


28. децембар 2010.
Београд/ Србија

Председник Скупштине града Београда Александар Антић заказао је за сутра у 10 часова 29. седницу Скупштине града Београда. На дневном реду седнице налази се Предлог одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2011. години, као и Предлог одлуке о буџету града Београда за 2011. годину.Разматраће се и предлози одлука о зонама на територији града Београда, одлука о мерилима за утврђивање накнаде за коришћење и уређивање грађевинског земљишта, као и предлози одлука о локалним комуналним таксама за територију града и о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине. Пред одборницима ће се наћи Програм уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2011. годину и Предлог студије високих објеката Београда.Такође, разматраће се и Предлог одлуке о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији града, као и Измена одлуке о додатним облицима заштите трудница и породиља на територији Београда. Одборници ће разматрати и предложена решења детаљне регулације насеља Сремчица, као и предлоге за израду планова детаљне регулације просторних целина на територији градских општина Чукарица, Земун, Палилула, Обреновац и Сурчин.

ИзворУреди